Αν δεν στηρίξεις το ένα σου πόδι έξω από τη Γη ποτέ σου                    

                               δεν θα μπορέσεις να σταθείς επάνω της.

                                                                                                                           Οδυσσέας Ελύτης, Μαρία Νεφέλη